aqua-aerobik z Asią

Aqua aerobik Warszawa - ćwiczenia w wodzie, które dają efekty. Spal kalorie, wzmocnij mięśnie, ujędrnij ciało.

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin Aqua Aerobik

Regulamin zajęć organizowanych przez
E-Team Wojciech Okniński
Aqua Aerobik z Asią
§ 1.
PODSTAWOWE INFORMACJE
Zajęcia skierowane są do osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach pod opieką pełnoletniego opiekuna lub za jego zgodą.
Grafik oraz cennik zajeć, dostępny jest na stronie www.aqua-aerobik.com.pl
Cena za karnet zależy od ilości dni zajęciowych w danym miesiącu.
Karnet miesięczny jest ważny w miesiącu, na który został zakupiony.
Uczestnik może odrobić zajęcia w miarę dostępności miejsc w grupach i po uzgodnieniu z instruktorem. Brak miejsca w grupie w celu odrobienia zajęć nie powoduje przeniesienia zajęć na kolejny miesiąc oraz zmniejszenia kwoty za karnet na kolejny miesiąc.
Z przyczyn niezależnych od organizatora, zajęcia mogą zostać odwołane, o czym uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub smsem. W takim przypadku opłata za niewykorzystane wejście przechodzi na kolejny miesiąc.
Basen i organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz w szafkach basenowych.

§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Aqua Aerobik z Asią jest:
Zapoznanie się z Regulaminem zajęć oraz jego akceptacja.
Zapoznanie się z Regulaminem basenu i jego akceptacja.
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Wszelkie wątpliwości dotyczące udziału w zajęciach proszę konsultować z lekarzem.
W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które zarezerwowały i opłaciły miejsce w grupie i mają ważny Karnet.

§ 3.
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAJĘĆ
Na każdych zajęciach nad bezpieczeństwem ćwiczących czuwa ratownik, który jest zatrudniony przez pływalnię.
Organizator zajęć nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć.
Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach z gumą do żucia, cukierkiem lub innym produktem spożywczym.
Nagłe pogorszenie samopoczucia powstałe podczas zajęć, należy zgłosić niezwłocznie instruktorowi.

Przewiń na górę